U zadnje vrijeme,sve više na drušštvenim mrežama se pojavljuju mnoge mozgalice,ilizuje,zagonetke kojne u postale pravi trend na internetu.Mi smo ljudi takvi,da volimo da iskušavamo voje pamćenje i svoje sposobnosti.

Mi smo za Vas pripremili jednu mozgalicu,koja je zauzela cijelu internet.

Vaš zadatak će da bude da pronađete koliko sloba Q vidite na ovoj slici?
Recite nam!